3i International Innovative Industries SA
 
 
ΔΙΚΤΥΟ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Περιβάλλον

Περιβάλλον

Περιβαλλοντική Ευαισθησία

Η ενεργειακή τεχνολογία είναι ζωτικής σημασίας για μια δυναμική κοινωνία, αλλά λόγω της υπερθέρμανσης του πλανήτη απαιτείται τώρα η αλλαγή των υφισταμένων προτύπων παραγωγής και χρήσης. Η μισή καταναλισκόμενη ενέργεια χρησιμοποιείται για τις ανάγκες των κτιρίων. Έτσι μπορούμε να εστιάσουμε στις δράσεις για τη μείωση των εκπομπών CO2, αρχής γενομένης με την ενεργειακή απόδοση.

Πως μπορούμε να κατασκευάσουμε πράσινα κτίρια για το μέλλον;

 • Μείωση της ποσότητας φυσικών πόρων που καταναλώνουν τα κτίρια
 • Μείωση της ποσότητας ρύπανσης που εκπέμπεται από τα ίδια τα κτίρια
Στην Ευρώπη, το μεγαλύτερο μερίδιο κατανάλωσης ενέργειας καταλαμβάνει η θέρμανση. Η μόνωση και ο θερμικός σχεδιασμός μπορούν να μειώσουν δραματικά την απώλεια θερμότητας και να συμβάλουν στη μείωση του ρυθμού υπερθέρμανσης του πλανήτη. Η ζήτηση ενέργειας για θέρμανση σε υφιστάμενα κτίρια μπορεί να μειωθεί κατά 30-50%, σε σύγκριση με το σημερινό μέσο όρο, μέσω αλλαγής κατασκευαστικών υλικών. Σε νέα κτίρια μπορεί να μειωθεί κατά 90-95%, με τη χρήση ευρέως διαθέσιμης τεχνολογίας σε ανταγωνιστικό κόστος.

Τα πράσινα κτίρια συχνά περιλαμβάνουν μέτρα για τη μείωση χρήσης ενέργειας. Για να αυξηθεί η αποδοτικότητα του κτιρίου, μπορούν να χρησιμοποιηθούν υψηλής απόδοσης παράθυρα, μόνωση στους τοίχους, τις οροφές και τα δάπεδα. Ο σχεδιασμός παθητικών ηλιακών συστημάτων είναι επίσης μια ακόμη στρατηγική. Οι σχεδιαστές, τοποθετούν παράθυρα, τοίχους, βεράντες και τέντες ανάλογα με την περίπτωση έτσι ώστε να παρέχουν σκιά κατά την περίοδο του καλοκαιριού αλλά και μεγιστοποίηση του ηλιακού κέρδους κατά την περίοδο του χειμώνα. Επιπλέον, η αποτελεσματική τοποθέτηση των παραθύρων (φως ημέρας) δύναται να προσφέρει περισσότερο φυσικό φως καθώς και να μειώσει την ανάγκη για ηλεκτρικό φωτισμό κατά τη διάρκεια της ημέρας. Η ηλιακή θέρμανση μειώνει περαιτέρω τα απαιτούμενα φορτία ενέργειας.

Πράσινα κτίρια υψηλής απόδοσης έχουν τρία κύρια κοινά χαρακτηριστικά: υψηλή ενεργειακή απόδοση, περιορισμένες επιπτώσεις στο περιβάλλον, διασφάλιση της υγείας των κατοίκων καθώς και άνεση. Αυτές είναι οι βασικές αρχές για νέα και υφιστάμενα κτίρια.

Μόνωση ISOPIPE

Τα οφέλη της μόνωσης σωλήνων ISOPIPE είναι, εκτός από τη μείωση του κόστους, πολλαπλά:

 • Εξοικονομεί ενέργεια με μείωση απωλειών
 • Έλεγχοι θερμοκρασίας επιφάνειας για προσωπική προστασία και άνεση
 • Διευκολύνει τη διαδικασία ελέγχου της θερμοκρασίας
 • Αποτρέπει την εμφάνιση υγρασίας σε ψυχρές επιφάνειες
 • Προλαμβάνει ή μειώνει την πιθανότητα εμφάνισης ζημιών σε εξοπολισμούς και μηχανήματα λόγω της έκθεσης αυτών σε πηγές φωτιάς ή διάβρωσης.
 • Ελέγχει τη στάθμη θορύβου

Το πραγματικό κέρδος όμως είναι τα περιβαλλοντικά οφέλη του ISOPIPE:

 • Χαμηλή θερμική αγωγιμότητα, υπερκαλύπτοντας τις απαιτήσεις του Κ.ΕΝ.Α.Κ., για την αποτελεσματική εξοικονόμηση ενέργειας και τη μείωση εκπομπών του CO2 (διοξείδιο του άνθρακα).
 • Μηδενική καταστροφή του όζοντος (ODP): Το ISOPIPE κατασκευάζεται χωρίς CFC, HCFC ή HFC σύμφωνα με τις απαιτήσεις για το πράσινο κτίριο!
 • Μηδενική επιβάρυνση στην παγκόσμια αύξηση της θερμοκρασίας λόγω του φαινόμενου του θερμοκηπίου (GWP).

Πώς να διατηρηθεί η ενέργεια άνω του 80%;

Το προϊόν ISOPIPE είναι ένα εξαιρετικά ανθεκτικό σύστημα μόνωσης. Έχει αποδειχθεί ότι παρουσιάζει υψηλές επιδόσεις με σεβασμό στο περιβάλλον. Τα συστήματα μόνωσης ISOPIPE έχουν χαμηλό κόστος ενώ παράλληλα οι απώλειες θερμότητας μειώνονται σημαντικά. Εξοικονομείτε χρήματα διατηρώντας περισσότερο από το 80% της ενέργειας.
Ένα απλό μέτρο που επηρεάζει άμεσα τρεις ιδιότητες είναι τα κατάλληλα συστήματα μόνωσης.
Χρησιμοποιούμε πρώτες ύλες και ενέργεια με ευθύνη για να μειώσουμε τους ρύπους κατά την παραγωγή. Επιπλέον, πληρούμε όλα τα πρότυπα του κλάδου, παρέχοντας πληροφορίες για τη σωστή χρήση όλων των προϊόντων μας ώστε να εξασφαλίζονται οι υψηλότερες επιδόσεις τους.

Πώς να διατηρήσουμε τους ανθρώπους και το περιβάλλον ασφαλείς;

Επενδύστε στο μέλλον! Το ISOPIPE προστατεύει τους χρήστες των κτιρίων από την μούχλα και την κακή ποιότητα του αέρα. Έτσι, είναι μια επένδυση που θα αποφέρει τεράστια οφέλη.

Η κακή ποιότητα του αέρα στα κτίρια μπορεί να έχει επιβλαβείς επιπτώσεις στην ανθρώπινη υγεία και στο περιβάλλον. Οι επιπτώσεις στην υγεία που προκαλούνται από την κακή ποιότητα του αέρα, κυρίως επηρεάζουν τα αναπνευστικά και καρδιαγγειακά συστήματα του σώματος.

Προστατέψτε το πλανήτη κάνοντας την σωστή επιλογή στη μόνωση... ISOPIPE

Λέβητες TORRENT

Οι βελτιώσεις απόδοσης συνετέλεσαν στην αντιστάθμιση του αυξανόμενου κόστους ενέργειας και της μείωσης του διοξειδίου του άνθρακα, μονοξειδίου του άνθρακα, οξειδίων του αζώτου (NOx), καθώς και άλλων εκπομπών.
Η περαιτέρω ανάπτυξη εξοπλισμών με χαμηλές εκπομπές οξειδίων του αζώτου και άλλων καυσαερίων αλλά και οι τεχνολογίες των συστήματων ελέγχου προσαυξάνουν τις υψηλές αυτές επιδόσεις.
 
  ΕΤΑΙΡΕΙΑ
 
 
 
SOCIAL MEDIA
   
NEWSLETTER
 
ΑΘΗΝΑ
ΑΘΗΝΑ
ΚΕΝΤΡΙΚΑ
Ναυπλίου & Δασκαλογιάννη
144 52 Μεταμόρφωση Αττικής
T: +30 210 2828603
F: +30 210 2830436
E: export@isopipe.gr
 
ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ
ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ
68ο χλμ. Αθηνών - Λαμίας,
34100 Ριτσώνα Χαλκίδας,
T.+30 22620 89800
F.+30 22620 72006
info@isopipe.gr
 
ΙΣΠΑΝΙΑ
ΙΣΠΑΝΙΑ
ISOPIPE IBERICA, S.L.
C/Costa i Deu, 71-79
08205 SABADELL
BARCELONA - ESPANA
T +34 93 879 11 95
F. +34 93 879 13 13
info@isopipe.es
 
 
Προφίλ εταιρείας
Περιβάλλον
Πιστοποιητικά
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΟΝΩΣΗΣ ISOPIPE
ISOPIPE TC
ISOPIPE HT
ISOTUBE
ISOSOUND
Εξαρτήματα ISOPIPE
ΛΕΒΗΤΕΣ TORRENT
TORRENT SUN
TORRENT GALAXY
TORRENT MATRIX
TORRENT STAR
TORRENT MEGASTAR
Πίνακες Ελέγχου Λεβήτων
Videos
Product Support
News
Newsletters
ΔΙΚΤΥΟ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
 
Κατασκευή Ιστοσελίδων Web Future